laptop frame
hero image

Modernými metódami zápasíme s výzvami z oblasti analýzy dát. Naším cieľom je získavať informácie prospešné pre vás.

Náš tím aplikuje moderné metódy na analýzu dát s cieľom priniesť prospech čo najväčšej skupine ľudí. Na viaceré projekty z oblasti zdravotnej starostlivosti (predikcia spotreby ZS, zhlukovanie pacientov a iné) sme využili vedomosti zo strojového učenia a postupne sme prešli na použitie hlbokého učenia a umelej inteligencie. Popri spôsoboch automatického posudzovania výkazov a identifikácie anomálií v spotrebe zdravotnej starostlivosti sme sa zamerali na vývoj aplikácií pre telemedicínu. Považujeme ju za výzvu budúcnosti a chceme byť jej súčasťou.

Čo všetko máme za sebou?

sk2022-07

Uverejnenie článku v zborníku konferencie Artificial Intelligence in Medicine 2022

Pod hlavičkou vydavateľstva Springer bol publikovaný zborník prác prezentovaných na konferencii AIME 2022 v kanadskom Halifaxe vrátane nášho príspevku „Cordelia: An Application for Automatic ECG Diagnostics“ (s. 416-420).

sk2022-06

Účasť na konferencii AIME 2022, Halifax

Na 20.ročníku medzinárodnej konferencie AIME v kanadskom Halifaxe, ktorá bola venovaná riešeniam umelej inteligencie v medicíne, sme s veľkým úspechom predviedli naživo aplikáciu Cordelia účastníkom z celého sveta.

sk2022-05

Prijatie článku do časopisu Physiological Measurement

Článok s popisom riešenia pre PhysioNet 2021 Challenge bol zverejnený v špeciálnom vydaní časopisu Physiological Measurement.

sk2022-04

PhysioNet 2022 Challenge

V neoficiálnom kole súťaže zameranej na detekciu šelestov srdca vo fonokardiografických záznamoch získal náš tím 2. miesto.

sk2022-01

PhysioNet 2021 Challenge – follow up

Po uzavretí oficiálneho kola PhysioNet Challenge ponúkli organizátori možnosť zúčastniť sa follow-up fázy. Tím CeZIS túto možnosť využil a svojím riešením prekonal aj výsledok víťaza oficiálneho kola, ktorý sa takisto follow-up kola zúčastnil. Aké bolo naše riešenie?

2021-12

Cena za najlepšiu prezentáciu na konferencii ICBEB 2021

Prezentácia súťažného riešenia pre CPSC 2021 bola ocenená ako najlepšia prezentácia v rámci súťažnej sekcie konferencie.

Best-Oral-Certificate
2021-11

Vyhlásenie výsledkov súťaže CPSC 2021

V medzinárodnej konkurencii desiatok tímov z Európy a Ázie získal náš tím CeZIS 2. miesto. Bližšie informácie o tomto úspechu zverejnila v článku na svojom webe aj UPJŠ Košice.

CPSC Second Prize
2021-11

10th International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology (ICBEB 2021)

Zúčastnili sme sa programu 10. ročníka konferencie ICBEB 2021 a v rámci nej sme vystúpili s videoprezentáciou riešenia pre súťaž CPSC 2021. Súčasťou prezentácie bola aj ukážka funkcie prototypu aplikácie Cordelia.

2021-09

Vyhlásenie výsledkov PhysioNet 2021 Challenge

Tím CeZIS sa umiestnil na celkovom 5. mieste v oficiálnom kole súťaže a v kategórii riešenia pre 6-zvodovú konfiguráciu získal 2. miesto. Kompletné výsledky súťaže sú k dispozícii tu.

2021-09

Konferencia CinC 2021, Brno

V septembri sme strávili 4 dni na konferencii Computing in Cardiology 2021 v Brne, na ktorej sme aktívne vystúpili s prezentáciou nášho súťažného riešenia. To bolo spolu s ďalšími prácami zverejnené na stránke usporiadateľa konferencie.

2021-08

Sprístupnenie prototypu SW Cordelia

Pretavenie súťažného riešenia pre PhysioNet Challenge do voľne prístupného prototypu aplikácie, ktorá umožňuje predikovať výskyt vybraných 21 ochorení srdca na vlastných EKG záznamoch. Súčasťou prototypu je aj demoverzia, ktorá môže slúžiť na didaktické účely. O Cordelii sa už vie aj v akademickom svete.

2021-08

Víťazstvo v neoficiálnom kole PhysioNet Challenge a postup do oficiálneho kola

Po ukončení 4-mesačného neoficiálneho kola súťaže boli vyhodnotené všetky zaslané riešenia a úspešné tímy vrátane nášho postúpili do oficiálneho kola.

sk2021-04

Prihláška do China Physiological Signal Challenge 2021

Zapojenie sa do 4. ročníka medzinárodnej súťaže orientovanej na fyziologické signály, ktorá je súčasťou podujatia International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology. Aktuálny ročník súťaže bol zameraný na detekciu paroxyzmov fibrilácie/flutteru predsiení v dynamických EKG záznamoch s cieľom identifikovať všetky záznamy s aspoň jednou epizódou a súčasne určiť čas jej začiatku a konca.

sk2021-03

Prihláška do PhysioNet Challenge 2021

Zapojenie sa do 22. ročníka medzinárodnej súťaže venovanej biomedicínskym dátam. Ročník bol venovaný možnostiam detekcie 30 vybraných srdcových ochorení v rôznej konfigurácii EKG zvodov, od úplného 12-zvodového EKG záznamu po záznam obsahujúci informácie len z dvoch zvodov.

sk2020-06

Rozhodnutie o vývoji softvéru na automatickú diagnostiku EKG záznamov v digitálnej podobe.

Na základe prieskumu voľne dostupných databáz biomedicínskych signálov padla voľba na EKG databázy ako datasety s najlepším pomerom kvalita/kvantita dát. Po výbere kľúčových databáz boli sformulované viaceré koncepty implementácie ML a AI postupov na ne.

sk2020-01

Spustenie projektu SU4ZP

Začiatok projektu SU4ZP zameraného na aplikácie strojového učenia v oblasti zdravotného poistenia. Projekt je realizovaný spoločne s partnermi UPJŠ Košice a Technickou univerzitou Košice a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.