O spoločnosti

Integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť VSL Software, a.s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013 pre predmet činnosti Vývoj, prevádzka a údržba informačných systémov a iných softwarových produktov. Automatizované spracovanie dát. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.

Pre implementáciu požiadaviek týchto noriem má zavedený Integrovaný manažérsky systém.


Certifikát ISO 9001:2008 (pdf)

Certifikát ISO/IEC 27001:2013 (pdf)

Politika kvality (pdf)

Ciele kvality na rok 2018 (pdf)