Pozrieť celý film '25 rokov VSL Software'
Už viac ako 20 rokov sa snažíme napĺňať našu víziu budovania profesionálnej a rešpektovanej spoločnosti v oblasti vývoja core informačných systémov. Našim cieľom je prostredníctvom kvalitných softvérových riešení založených na moderných technológiách a otvorených štandardoch pomáhať zákazníkom napĺňať ich vízie v oblastiach, ktorým sa venujú. Odbornosť, lojalitu či riadne a včasné dodávanie vnímame ako zásadné faktory ovplyvňujúce spokojnosť zákazníka. Uvedomujeme si, že kľúčom k naplneniu ambícií sú spokojní zamestnanci s vysokou mierou profesionality. Aj to je jeden z dôvodov našej dlhodobej spolupráce s akademickými a výskumnými inštitúciami v regióne na príprave a zapojení začínajúcich špecialistov do praxe. My svoje vízie postupne napĺňame a veľmi radi prispejeme aj k napĺňaniu tých vašich.

 -RNDr. Roman Vasky, PhD., predseda predstavenstva VSL Software

 

roman-quote

Spokojný zákazník je pre nás najlepšia spätná väzba

Preto sa snažíme patriť medzi popredné spoločnosti v oblasti vývoja software podľa požiadaviek zákazníka. Garantovať mu kvalitný, úspešný a efektívny vývoj založený na moderných technológiách a štandardoch s primeraným vkladom vlastného know-how. A po splnení základnej misie poskytovať a zabezpečovať mu stálu podporu na vysokej úrovni. Našou ambíciou je profilovať na trhu sa ako spoločnosť známa svojou kvalitou, precíznosťou a odbornosťou

Nikto učený z neba nespadol a preto...

Sme radi, že môžeme poskytnúť priestor na osobný rozvoj začínajúcich ale i skúsených vývojárov v regióne, kde naša spoločnosť pôsobí. Máme ambíciu dať šancu mladým ľuďom pre ich osobný rast a vývoj na skutočných profesionálov, taktiež ochotu podporiť ich v snahe vzdelávať sa.

Tak prečo sa nepokúsiť byť najlepší?

Nikdy sme sa nezľakli výziev a hľadali sme technologické riešenia, keď ešte vo svete neexistovali hotové nástroje alebo ucelené postupy. Medzi prvými sme v stredoeurópskom priestore úspešne implementovali CORBA middleware, či zvládli implementáciu vlastnej AJAX technológie v čase, keď ešte ten pojem nebol známy. V tejto tradícii radi pokračujeme a sústredíme sa na nové výzvy v oblasti Data Miningu, či integrácii open source platforiem do ucelených riešení.

Nezabúdať, odkiaľ pochádzame a kde pôsobíme

Mnohé výzvy by sa nám darilo zvládať ťažšie bez spolupráce s akademickým prostredím. Naša spoločnosť má od vzniku v sebe zakódovanú spoluprácu s prírodovedeckou fakultou UPJŠ, ktorá intenzívne trvá do dnes. Uvedomujeme si, že naše úspechy by sme nedosiahli bez šikovných ľudí z nášho regiónu a cítime potrebu to rôznymi formami regiónu vrátiť. Nielen ako dlhoročný člen IT Valley podporou IT vzdelávania, ale aj mimo IT sektora podporou tvorivých projektov nadšencov, lebo takíto ľudia robia našu spoločnosť lepšou.

Roku pána 1994... sa začal náš príbeh

Partia entuziazmom naočkovaných matematikov, informatikov a študentov z PF UPJŠ začala realizovať svoju víziu o vybudovaní úspešného softwarehousu v rámci IT oddelenia VS Leasingovej spoločnosti. Na sklonku roka nabrala odvahu a vytvorila samostatnú spoločnosť V.S.L. s.r.o, ktorá jednak niesla v názve zaužívanú skratku pod ktorou IT oddelenie tvorilo, ale aj zárodky hodnôt, ktoré naša spoločnosť vyznáva.

Obdobie etablovania na trhu

Spoločnosti sa vďaka neúnavnej práci a nasadeniu podarilo etablovať na vznikajúcom IT trhu a podarilo sa jej účasťou na projektoch v štátnej správe, bankovom sektore aj turistickom sektore stabilizovať vývojové jadro spoločnosti. V tomto období sa začala aj dlhoročná spolupráca so spoločnosťou Novitech, a.s.

Život je zmena

Na sklonku roka 1998 došlo k zásadnej zmene keď sa niektorí zo zakladateľov plnohodnotne vrátili do akademického prostredia a vývojové jadro pod vedením Petra Bugatu prevzalo zodpovednosť do vlastných rúk. Vnútorná zmena mala obraz aj v zmene vonkajšej, spoločnosť sa premenovala na VSL Software, s.r.o.

Vytrvalá práca premôže všetko

V tomto období sa začala ďalšia dlhoročná spolupráca s významnou spoločnosťou IBM Slovensko, ktorú sme na spoločných projektoch presvedčili o kvalite našej práce a spoľahlivosti našich dodávok, či schopnosti riešiť technologické výzvy (CORBA middleware). Bolo to obdobie intenzívneho „budovateľského“ úsilia, počas ktorého dochádzalo k rastu obratu, výnosov a aj počtu zamestnancov našej spoločnosti.

Bez odvahy to nejde

Tento rok pred nás postavil ďalšiu výzvu, prijať alebo neprijať ponuku na dodávku hlavnej časti centralizovaného zdravotníckeho informačného systému pre VšZP a.s. V tom čase na novej technológii, s realizáciou frontendu vo webovom prehladači (a o AJAX frameworkoch ani chýru ani slychu) a kalkulačný backend na báze J2EE servera komunikujúci so SAP FSCD modulom. Zvládneme to? Nezvládneme? Výzvu sme prijali.

Čo ťa nezabije, to ťa posilní

Toto obdobie bolo búrlivé, náročné a vyčerpávajúce. Nasadenie našich ľudí, snaha dosiahnuť výsledok boli príkladné a aj vďaka nim sa podarilo zvládnuť všetky prekážky, problémy a úspešne nasadiť naše riešenie. A popri tom sa podarilo vytvoriť progresívnu technológiu, postupne zdokonaliť metodologické postupy vývoja... a spoločnosť značne posilniť.

Výziev nikdy nie je dosť!

V tomto roku dochádza k ďalšiemu výraznému posilneniu spoločnosti, získaniu nového významného zákazníka CARGO, k významnému posilneniu vývojových kapacít spoločnosti, dochádza k transformácii na akciovú spoločnosť a posilneniu akcionárskej štruktúry, k zmene v manažmente spoločnosti, kde opraty spoločnosti prevzal Roman Vasky.

Dodnes sa stále niečo deje

Hektické obdobie po roku 2006 si vyžadovalo enormné úsilie na zvládnutie rastu a nastavení spôsobu riadenia v spoločnosti. V roku 2007 sa v spolupráci s HP Slovensko začal realizovať projekt v zdravotnej poisťovni Apollo a v roku 2008 sa podarilo získať ďalšieho významného zákazníka - zdravotnú poisťovňu Dôvera, aby následne v roku 2010 došlo k spojeniu poisťovní s využitím nášho riešenia.

Chvíľka stabilizácie a hurá skúmať!

V tomto období sme zintezívnili výskum a vývoj technológií a nástrojov pre vývoj veľkých informačných systémov. Umožnil nám to výskumný projekt CeZIS realizovaný v spolupráci s UPJŠ v Košiciach, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ. Obdobie je tiež charakteristické implementáciou viacerých ``menších`` projektov, kde sme si mohli overiť poznatky získané vo výskumnom projekte.

A je tu ďalšia výzva!

Chce sa po nás participovať na vývoji systému pre certifikačné testovanie žiakov škôl v spolupráci s IBM Slovensko pre Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.

Deti nás vraj nebudú mať rady!

Podujali sme sa na účasť v projekte pre NÚCEM, ktorého výsledkom je systém na (certifikačné) testovanie žiakov. Projekt zastrešovala spoločnosť IBM Slovensko a naša spoločnosť dodala niektoré dôležité komponenty do komplexného riešenia. Od roku 2016 je možné naše deti testovať aj elektronicky. Už len aby aj technické vybavenie škôl zodpovedalo potrebám doby. V roku 2016 sme spoluzaložili spoločnosť Empirica, o tom ale v ďalšom odstavci.

Prišiel čas zúžitkovať skúsenosti

V rámci spoločnosti Empirica sme rozbehli vývoj moderného a komplexného riešenia pre komoditné spoločnosti založeného na báze individuálneho účtu. Okrem toho, že cieľom bolo postaviť konkurencieschopný produkt pre široké portfólio klientov obchodujúcich s najrôznejšími komoditami (voda, plyn, elektrina, ...), uplatnili sme v riešení množstvo skúseností a komponentov, ktoré sme za viac než 20 rokov existencie našej firmy vytvorili. Aké je to jednoduché a krásne, keď všetko do seba zapadá...

A čo máme aktuálne nové?

Skúste pohľadať aj na našej stránke, nie je toho málo a prezradíme, že prišli aj úspechy v oblasti vyššie spomínaného výskumu. Aké? Hľadajte, alebo sa zastavte a my Vám to radi rozpovieme osobne.

call to action image

Dlhoročné prevádzkové riešenia

Prečítajte si viac o našej práci.

Prejdi na projekty

Certifikáty  potvrdzujú kvalitu spoločnosti

Integrovaný manažérsky systém

 

Spoločnosť VSL Software, a.s. je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013 pre predmet činnosti Vývoj, prevádzka a údržba informačných systémov a iných softwarových produktov. Automatizované spracovanie dát. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Pre implementáciu požiadaviek týchto noriem má zavedený Integrovaný manažérsky systém.