Referencie

Komplexný informačný systém pre Dôvera ZP, a.s.

IS DaVinci je komplexný informačný systém zabezpečujúci podporu primárnych ako aj doplnkových procesov zdravotnej poisťovne. Ide o centralizovaný systém pozostávajúci z nasledovných komponentov:

 • Transakčný systém
 • Internetový a Intranetový portál
 • Manažérsky informačný systém
 • Spisová služba
 • DMS a Workflow
 • ITSM

Naša spoločnosť zabezpečovala dodávku komplexného riešenia v pozícii integrátora a primárne dodávala Transakčný systém a DWH pre manažérsky informačný systém. Aplikačné riešenie Transakčného systému je založené na J2EE architektúre Používateľské rozhranie je založené na intranetovských technológiách s podporou web klienta. Systém je v produktívnej prevádzke od januára 2008.

Použitá technológia pre transakčný systém:

 • Linux and MS Windows ako operačný systém
 • Oracle 11g ako databázový systém
 • Oracle Internet Application Server
 • Oracle BI – pre MIS
 • Biznis logika and web aplikácie v jazyku Java

Rozsah/počet používateľov:
Systém využíva cca 600 používateľov systému (maximálne počty súčasne používajúcich používateľov systému je cca 300).