ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dokumenty na stiahnutie

  • E-mail

  • Zamestnanci

  • Kamerový systém- zamestnanci, klienti, hostia

  • Uchádzači o zamestnanie

  • Odosielatelia pošty

  • Oznamovatelia protispoločenskej činnosti

  • Obchodní partneri 2

  • Obchodní partneri 1

  • Školitelia a lektori

  • Kniha návštev- hostia