• All
  • Naša angažovanosť
  • Život vo VSL Software

Prišiel Apríl a sním príjemné počasie na vonkajšie aktivity. Naši zamestnanci radi trávia čas vonku a preto sme si pripravili...

S príchodom nového roka sme pripravili pre našich zametnancov novoročný večierok....

Počas nedele sa naši zamestnanci stretli aj so svojimi rodinami, partnerkami a partnermi a spoločne oslávili Medzinárodný deň detí v areáli Veselej záhrady....

Po dovolenkovej letnej sezóne sme opäť v plnom počte! Firma pripravila pre svojich zamestnancov školiace a vzdelávacie prednášky, spojené s...

Po dlhej kovidovej pauze sme si konečne mohli užiť spoločný rodinný deň plný pestrého programu. :)...

Súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne už od r. 2000 v spolupráci s medzinárodnou vedeckou konferenciou Computing in Cardiology. Je zameraná na riešenie...