Súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne už od r. 2000 v spolupráci s medzinárodnou vedeckou konferenciou Computing in Cardiology. Je zameraná na riešenie...

Pesničkárky festival Igrici na ulici po tretíkrát v HalmiSpace.Naša firma podporuje festival už od začiatku jeho vzniku. Myšlienkou festivalu je...