Data Science Lab mieri na Ďaleký východ

Ešte nám poriadne neobschol pomyselný atrament na diplome z Brna a už sme sa otočili smer východ. V novembri 2021 sa v Benátkach Orientu, ako sa prezýva juhočínske mesto Su-čou, konal 10. ročník Medzinárodnej konferencie biomedicínskeho inžinierstva a biotechnológie (ICBEB), spojený so súťažou v diagnostike na fyziologických signáloch, tentokrát venovanou dlhodobým EKG záznamom.

Vzhľadom na vzdialenosť sme sa do súťaže prihlásili formou on-line účasti, no napokon sa celé podujatie, pre všetkých účastníkov bez výnimky, konalo týmto spôsobom, vzhľadom na silnejúcu vlnu pandémie kovidu.

Čo sme museli zvládnuť?

 

Zadanie súťaže bolo netriviálne. Nájsť na EKG zázname, trvajúcom v priemere niekoľko desiatok hodín, záchvaty búšenia srdca a navyše určiť s presnosťou jedného úderu srdca začiatok aj koniec záchvatu. „Styčným dôstojníkom“ pre komunikáciu s Čínou sa stal Dávid Gajdoš. Dlhá séria výmen mailov, zaslaných tréningových riešení, overovanie ich úspešnosti a ďalšie a ďalšie vylepšovanie vyvrcholili 17. novembra. Vtedy sme pre účastníkov konferencie odprezentovali naše riešenie a súčasne predstavili prototyp aplikácie Cordelia na detekciu viacerých srdcových chorôb.

Keďže organizátori ICBEB vyhodnotili všetky súťažné riešenia už pred začatím konferencie, zakrátko po prezentácii sme sa dozvedeli výsledky. Tentokrát meno nášho tímu – CeZIS – vo vyhlásení najlepšie trojice zaznelo. Košice si v Číne vybojovali krásnu striebornú medailu!

A okrem certifikátu potvrdzujúceho naše umiestnenie v súťaži sme sa ešte spoločne s Dávidom Gajdošom potešili aj jeho oceneniu ako najlepšieho prezentátora vo svojej súťažnej sekcii.

admin
web@vsl.sk