Podvečerný pochod na Bankov

Prišiel Apríl a sním príjemné počasie na vonkajšie aktivity. Naši zamestnanci radi trávia čas vonku a preto sme si pripravili vonkajšiu aktivitu. 

30.4. 2024 sme sa vydali na prechádzku z našej firmy až na Horný Bankov. Trasa viedla popri amfiteátri smerom na sídlisko KVP poza jazdiareň až do cieľa na Živánsku Kolibu na Hornom Bankove. Užili sme si grilovačku a opekačku, vítane boli hudobné nástroje. Zábava sa niesla do neskorších večerných hodín. Veríme, že ste si to užili a spoločne sa zabavili!

admin
web@vsl.sk