Nehľadáme vyprofilovaných ľudí, všetci sme jedineční- chodíme v papučiach a dresscode nemáme. Vyberte si jednu z našich pracovných pozícií a pridajte sa k nám!

project-manager

Projektový manažér

 

Hlava tímu, okrem štandardného vedenia projektu cez jeho jednotlivé fázy a kontroly jeho rizík,  považujeme za dôležité aby v spolupráci so zákazníkom vedel reálne nastaviť ciele projektu a so zohľadnením individuality členov tímu doviesť tím k ich naplneniu, samozrejme: riadne a včas. Pracovné nástroje: hlava, mobil, mail klient, Microsoft Excel, Microsoft Project resp. ProjectLibre.

analyst

Analytik

 

Mozog tímu, svojím analytickým myslením je schopný „vyspovedať“ zákazníka, čo vlastne požaduje a syntetickým myslením navrhnúť pre neho najlepšie riešenie a presvedčiť ho, že riešenie pokrýva jeho požiadavky a má silné základy pre ďalší rozvoj.  Výsledkom jeho práce je detailná funkčná špecifikácia v štandarde UML s návrhom dátového modelu, čo vyžaduje pokročilú znalosť SQL. Pracovné nástroje: hlava, mobil, mail klient, case nástroj Rational Rose resp. Enterprise Architect, SQL client…

programmer

Programátor

 

Svaly tímu, svojím objektovým myslením je schopný pochopiť návrh riešenia, čítať UML notáciu analýzy,  pridanou hodnotou je schopnosť konštruktívne oponovať analýzu a samozrejme to najdôležitejšie, kvalitne objektovo naprogramovať kód v jazyku Java, C++. Považujeme za nedielnu náplň práce overiť svoj kód. Pracovné nástroje: hlava, mail klient, Eclipse, SQL client…

tester

Tester

 

Duša tímu, ktorá je schopná pochopiť návrh riešenia, čítať UML notáciu analýzy a ak je schopná konštruktívne oponovať analýzu s dôrazom na UX, tak je to veľké plus. Dôsledná príprava testovacích príbehov, scenárov a prípadov a overenie kódu podľa nich tvorí hlavnú náplň práce, kde počas toho šikovne moderuje programátorov, analytikov a zákazníka. Overenie kódu robíme až na úroveň databázy, takže svoje SQL zručnosti vie uplatniť. Pracovné nástroje: hlava, mobil, mail klient, SQL client…

dwh-analyst

DWH Analytik

 

Dátový architekt, ktorý sa rád hraje s dátami, rád zisťuje biznis zámer zákazníka, vie svojím analyticko-sémantickým myslením šikovne moderovať zákazníka už vo fáze formulovania biznis požiadaviek, ukázať mu možnosti prezentácie dát, navrhnúť primárne dátové a aj agregované štruktúry dátového skladu, spôsob ich plnenia, čistenia, agregovania. Podľa možnosti použitého BI nástroja navrhuje aj spôsob prezerania dát atraktívnym spôsob pre zákazníka. Pracovné nástroje: hlava, mobil, mail klient, SQL client, case nástroj Enterprise Architect…

dwh-programmer

DWH Programátor

 

Dátový špecialista, ktorý má rád  prácu s dátami a svojimi SQL zručnosťami je schopný implementovať náročné plnenie jednotlivých vrstiev dátového skladu, vie zvládnuť transformácie veľkého objemu dát tak aby bežali dostatočne výkonne. V spolupráci s DWH Analytikom navrhuje a implementuje vhodné spôsoby validácie kvality plnenia dát v reálnej prevádzke ako aj testovacie prípady pre validáciu realizovaných zmien počas rozvoja dátového skladu. Pracovné nástroje: hlava, mail klient, SQL client, monitorovacie nástroje databázy Oracle, DB2, Informix, Maria DB…

datamining-specialist

Datamining špecialista

 

Dátový guru, je schopný svojimi rozsiahlymi matematickými znalosťami a informatickými zručnosťami „spovedať“ zákazníka a identifikovať, aký problém chce riešiť a o aký typ úlohy umelej inteligencie sa jedná. Vie spoločne so zákazníkom naformulovať zadanie, nastaviť biznis očakávania vhodnými metódami umelej inteligencie, úlohu riešiť a vyhodnotiť. V spolupráci s DWH špecialistami pripraviť vhodné dáta (často aj použiť vhodné matematické abstracie), použiť rôzne algoritmy strojového učenia a je schopný algoritmy aj vylepšovať. Pracovné nástroje: hlava, mail, mobil, SQL klient, RStudio…

web-designer

Webový dizajnér

 

Kreatívny jedinec, ktorý je zodpovedný za grafické návrhy aplikácií podľa požiadaviek zákazníka, správnu implementáciu návrhov, tiež pomáha hrabať sa v CSS, HTML a s vizuálnou identitou firmy. Svoje astronomické diela vytvára v programoch od Adobe – Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro atď. a má znalosť v CMS platforme WordPress. (Ďalšie zručnosti sú vítané.)

database-admin

Databázový administrátor

 

Databázový špecialista, ktorého význam je obdobný ako význam brankára v hokejovom tíme- je oporou tímov, ktoré realizujú projekty. Zabezpečuje prípravu a nastavenie databázových prostredí projektov, realizuje databázové zmeny počas vývojového cyklu projektov na jednotlivých prostrediach a s nimi súvisiacich transformácii dát, významne sa podieľa na tvorbe našich pravidiel release managmentu. Jeho zodpovednosť ho predurčuje na zabezpečenie našich vývojových prostredí (bezpečnosť prístupov k dátam, zálohovanie,…). Pracovné nástroje: hlava, mail klient, SQL client, monitorovacie a administratívne nástroje databázy Oracle, DB2, Informix, MariaDB…

system-administrator

Systémový administrátor

 

Šedá eminencia- zabezpečuje, že všetko funguje. Svojimi technickými zručnosťami zabezpečuje prípravu virtuálnych aj fyzických serverov, klientskych staníc, inštaláciu operačných systémov, administráciu sieťových komponentov, mail serverov, prístupových bodov.  Spoločne pripravujú a zabezpečujú bezpečnostnú politiku v rámci spoločnosti, aby sme spĺňali ISO 27001. Zabezpečujú aj riešenie špecifických hardvérových požiadaviek ako sú telekonferenčné zariadenia a ich prepojenia s partnermi. Pracovné nástroje: hlava, mobil, mail, administratívne aplikácie VMware prostredia, sieťových komponentov…

Výhody pre teba

plat je šitý na každého inak

 

„sick days“- 3 dni zdravotného voľna nad rámec zákonníka práce za rok

 

podpora odborného a jazykového vzdelávania v priestoroch firmy

 

podpora certifikácie v špecializovaných oblastiach

 

pitný režim

 

firemné, tímové a rodinné akcie

 

podpora športových aktivít

 

príspevky na stravovanie

 

pohyblivý pracovný čas, po dohode možnosť práce z domu

 

podpora účasti na odborných konferenciách a seminároch

 

voľný vstup na rôzne kultúrne, športové a spoločenské akcie na ktorých participuje firma

 

možnosť poskytnutia firemného auta aj na súkromné účely

call to action image

U nás sú dvere otvorené- tak neváhajte a ozvite sa. 🙂

Pokiaľ sa vidíte medzi nami, alebo máte stále pocit, že nespĺňate naše požiadavky- napíšte email, zavolajte, alebo príďte za nami. Radi sa s vami stretneme a porozprávame.

Skúsim to!

Zamestnanci a ich život vo VSL Software

Prišiel Apríl a sním príjemné počasie na vonkajšie aktivity. Naši zamestnanci radi trávia čas vonku a preto sme si pripravili vonkajšiu aktivitu. ...

Počas nedele sa naši zamestnanci stretli aj so svojimi rodinami, partnerkami a partnermi a spoločne oslávili Medzinárodný deň detí v areáli Veselej záhrady....