Potrebujete komplexné riešenie na mieru? Áno, dokážeme to. Zoznámte sa s našou ponukou služieb a realizovanými projektmi.

Podnikové riešenia

Boríte sa s vašou heterogénnou podnikovou IT infraštruktúrou? Radi by ste mali modernú servisne orientovanú architektúru vášho podnikového IT riešenia, postavenú na výkonnom jadre a moderných technológiách? Preferujete riešenie postavené na robustných ale licencovaných technológiách alebo by ste verili aj nákladovo efektívnym opensource komponentom so spoľahlivou implementáciou? História našej spoločnosti dokazuje, že naše vývojové tímy sú schopné a pripravené vyriešiť vaše problémy riadne a včas a na platforme, ktorú preferujete.

Správa elektronických dokumentov

Chýba vám ucelený koncept práce s elektronickými dokumentmi? Hľadáte spôsob, ako integrovať komplexnú správu elektronických dokumentov do vašej aplikačnej infraštruktúry? Ponúkame vám pre realizáciu vašich problémov naše dlhoročné skúsenosti v oblasti správy elektronických dokumentov, či už s použitím komerčných nástrojov (napr.IBM Content Manager) alebo nami vyvinutými produktmi na báze moderných open-source platforiem ( bez licenčných nákladov tretím stranám), vrátane našej certifikovanej elektronickej registratúry RDSS.

Dátové sklady

Podarilo sa vám už vybudovať podnikové riešenie a hľadáte spôsob, ako získať ucelený pohľad na dáta z jeho jednotlivých častí? Vieme vytvoriť riešenie, ktoré dokáže zo zdrojových systémov spoľahlivo získavať, konsolidovať ich v jednotlivých vrstvách dátového skladu a následne efektívne vytvárať agregované datamarty, ktoré reflektujú manažérske požiadavky a sú vizualizované v BI nadstavbe na licencovaných platformách (napr. Oracle BI, IBM Cognos) alebo open-source platforme (SpagoBI/Knowage). Naša kompetencia je podporená úspešnými realizáciami a radi poskytneme vývojovú kapacitu pre vybudovanie vášho dátového skladu.

Data mining

Ak už máte efektívne vybudovaný dátový sklad, tak vaša spoločnosť vlastní novú komoditu- dáta/informácie. Ako ju však využiť? Ako pomocou nich získať konkurenčnú výhodu? Ako v nich nájsť cestu pre efektívne riadenie vašej spoločnosti? Ako z nich predpovedať budúcnosť? Na tieto otázky vám môžu odpovedať naši vysokošpecializovaní odborníci z tímu Data Science Lab metódami data miningu a machine learningu, ktorí úspešne prepájajú matematické metódy s praxou. Dokážu taktiež efektívne komunikovať s akademickým prostredím a čerpať z neho inšpirácie pre hľadanie odpovedí na vaše otázky

laptop frame
hero image

Technológie, ktoré tvoria vaše riešenie

 

Technologický tím pripravuje pre vývojové tímy predovšetkým moderné objektovo-orientované technológie vývoja na licencovaných aj open-source platformách, pre ktoré je charakteristická: objektovo orientovaná analýza a design v metodológii UML, trojúrovňová architektúra, implementácia v jazykoch C++ a Java, internetovské a intranetovské technológie (web aplikačný server, používateľské rozhranie vo web prehliadači), podpora distribuovaných aplikácii využitím J2EE, Corba, relačné databázy DB2, Informix, Oracle, MariaDB, využívanie open-source nástrojov pre rôzne potreby vývoja (Elasticsearch, Kibana, Activity, JasperReports,  Apache Camel, Apache Tomcat).

Spokojní zákazníci hovoria za všetko

So spoločnosťou VSL Software, a.s. máme už po niekoľko rokov veľmi dobré skúsenosti. Vysoko oceňujeme profesionálny a zároveň veľmi ľudský a ústretový prístup k zákazníkovi. Našu dôveru si spoločnosť získala svojou kvalitnou a precíznou prácou.

– Ivana Pichaničová, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

PROJEKTY

Zákaznický informačný systém / EmpiricaStream

TECH -- J2EE architektúra s dekomponovanými modulmi s použitím microservices, používateľské rozhranie je založené na intranetovských technológiách s podporou web klienta; Linux a MS Windows ako operačný systém, Maria DB ako databázový systém, Apache Tomcat ako aplikačné servre, ESB Apache Camel, Apache Kafka pre orchestráciu dát a služieb medzi modulmi, biznis logika a web aplikácie v jazyku Java

Komplexný informačný zákaznický a billingový systém pozostávajúci zo vzájomne komunikujúcich modulov MDCS (kmeňové data - registre obchodných partnerov, zmlúv, produktového katalógu), Billing (kalkulačný modul), SLD (účtovný modul), SDM (smart mettering modul), MCT (komunikačný modul), AMM (odpočtový modul) zabezpečujúci základné obchodné a prevádzkové činnosti vodárenskej spoločnosti.

Systém pre podporu vedeckého výskumu / Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach, časť SPVV pre UPJŠ Košice

TECH -- operačný systém Linux (CentOS), biznis logika a web aplikácie v jazyku Java podporujúce rôzne typy internetových prehliadačov, modelovací nástroj- Enterprise Architect, aplikačný server Apache Tomcat a portál Apache Jetspeed, databázový systém MariaDB, virtualizačná platforma VMware vSphere vCenter, Activiti BPM Engine

Systém umožňuje manažment knižníc výskumných objektov (umožňuje nadefinovať a následne ukladať rôzne typy digitalizovaných vedeckých objektov, vrátane ich metadát - popisných údajov), administráciu projektov, vedecko-výskumných prostredí a virtuálnych serverov. Dodávaný v spolupráci s IBM.

Dynax / UVLF (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie)

TECH -- operačný systém Linux (CentOS), biznis logika a web aplikácie v jazyku Java podporujúce rôzne typy internetových prehliadačov, modelovací nástroj- Enterprise Architect, aplikačný server Apache Tomcat a portál Apache JetSpeed, databázový systém MariaDB, virtualizačná platforma VMware vSphere vCenter, Activiti BPM Engine

Základnou funkcionalitou systému Dynax je administrácia projektov, vedecko-výskumných prostredí a virtuálnych serverov dodávaný v spolupráci s IBM Slovensko. Prepojením systému Dynax na virtualizačnú platformu je možné automatizovať základné operácie ohľadom virtuálnych serverov a prostredí. Systém obsahuje vzory virtuálnych serverov a vedecko-výskumných prostredí, vďaka čomu je aj technicky menej zdatný používateľ schopný požiadať o virtuálne zdroje používateľsky príjemným spôsobom. Koncový používateľ je tak odtienený od technických špecifikácií a môže sa zamerať na predmet svojho výskumu.

E-Test (Elektronické testovanie) / Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

TECH -- operačný systém Linux (CentOS), JavaEE web aplikácia podporujúca rôzne typy prehliadačov, modelovací nástroj- Enterprise Architect, aplikačný server Apache Tomcat, databázový systém MySQL, Activiti BPM Engine, Elasticsearch cluster pre distribuované vyhľadávanie

Informačný systém zabezpečuje elektronické testovanie dodávaný v spolupráci s IBM Slovensko. Jeho základné činnosti: proces prípravy úloh- prípravy testov- prípravy testovania- testovania (administrácia testovania), hodnotenie testov, štatistická analýza. Systém používajú interní zamestnancami NÚCEM, zamestnanci a žiaci škôl zapojených do projektu E-test (cca 1800 škôl).

Systém pre podporu vedeckého výskumu v elektronickej forme / Výskumné ústavy SAV

TECH -- operačný systém Linux (CentOS), Elasticsearch cluster pre distribuované vyhľadávanie, web aplikácia podporujúca rôzne typy browserov, vývojový nástroj- Enterprise Architect, aplikačný server Apache Tomcat a portál Apache Jetspeed2, databázový systém MySQL

Systém je koncipovaný ako intranetová aplikácia zasadená v prostredí intranetového portálu dodávaný v spolupráci s IBM. Podporené sú funkcie pre tímovu spoluprácu- zamykanie objektov, verziovanie objektov, nastavovanie prístupových práv a pod. Využívajú ho v 6 výskumných ústavoch SAV.

Komplexný informačný systém / Dôvera ZP, a.s.

TECH -- J2EE architektúra, používateľské rozhranie je založené na intranetovských technológiách s podporou web klienta; Linux a MS Windows ako operačný systém, Oracle 11g ako databázový systém, Oracle Internet Application Server, Oracle BI- pre MIS, biznis logika a web aplikácie v jazyku Java

Zabezpečuje podporu primárnych ako aj doplnkových procesov zdravotnej poisťovne. Ide o centralizovaný systém pozostávajúci z Transakčného systému, Internetového a Intranetového portálu, Manažérskeho informačného systému, ITSM, Spisovej služby, DMS a Workflow.

Informačný systém prevádzky / ZSSK Cargo

TECH -- operačný systém HP-UX, databázový systém ORACLE Enterprise Edition, aplikačný server a portál SAP NetWeaver, biznis logika a web aplikácie v jazyku Java

Pre spoločnosť Cargo Slovakia sme v spolupráci Hewlett-Packard Slovakia vyvinuli komplexný systém, ktorý ma slúžiť pre podporu všetkých oblastí prevádzky. Využíva intranetovské technológie s podporou web klienta aj mobilných zariadení. Je integrovaný s ekonomickým systémom SAP R/3, komunikuje s informačnými systémami správcu infraštruktúry (ŽSR), obchodnými partnermi a s medzinárodnou sieťou Hermes.

EDMS (Electronic Document Management System) / U.S. Steel Košice s.r.o.

TECH -- operačný systém AIX, databázový systém DB2 EE, aplikačný server IBM WebSphere, systém pre správu dokumentov IBM Content Manager

Systém pre správu elektronických dokumentov prepojený s produkčnými systémami a workflow systémom v spoločnosti dodávaný v spolupráci s IBM Slovensko. V súčasnosti je dlhodobo v prevádzke a vzhľadom na jeho stabilitu a spoľahlivosť je prevádzka systému zabezpečená vlastnými zdrojmi zákazníka.

VIES (VAT Information Exchange System) / Národná implementácia

TECH -- operačný systém AIX, databázový systém Informix 9.x, Apache Web server a Web container, komunikačné knižnice pre CCN (Common Communication Network)

VIES sme vytvorili v spolupráci s Novitech Tax s.r.o a slúži na výmenu informácii o platiteľoch DPH medzi členskými krajinami Európskej únie. Komunikácia prebieha v rámci internej siete medzi centrálnymi národnými inštitúciami zodpovedajúcimi za výber daní na základe predpísaných komunikačných protokolov. Úspešne sme realizovali technologický upgrade a spoľahlivo slúži aj po zmene daňového systému.

SCS (plánovací systém zmien pokladníkov) / TESCO EU

TECH -- operačný systém AIX, databázový systém Oracle 8.1.x, aplikačný server IBM WebSphere, implementácia v jazyku Java, používateľské rozhranie v prehliadači MS Internet Explorer

Intranet aplikácia pre výpočet počtu potrebných otvorených pokladní a plánovanie zmien pokladníkov na základe tohto počtu a ďalších parametrov (napr. právnych obmedzení). Štyri inštalácie v krajinách strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko), v každej databázový a aplikačný server.

RAPP/SM ( nadstavba nad logistickým systémom G.O.L.D. ) / TESCO EU

TECH -- operačný systém AIX, databázový systém Oracle 8.1.x, aplikačný server IBM WebSphere, implementácia v jazyku Java, používateľské rozhranie v prehliadači MS Internet Explorer

Intranetovská aplikácia pre zaraďovanie produktov do produktových skupín. Štyri inštalácie v krajinách strednej Európy (Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko), v každej databázový a aplikačný server a desiatky používateľov.

Zdravotnícky poisťovací informačný systém / VšZP (Všeobecná Zdravotná Poisťovňa, a.s.)

TECH -- J2EE architektúra, operačný systém AIX, databázový systém Informix 9.4, aplikačný server a portál IBM WebSphere, biznis logika a web aplikácie v jazyku Java

ZPIS poskytuje podporu primárnych procesov zdravotnej poisťovne. Používateľské rozhranie je založené na intranetovských technológiách s podporou web klienta. V súčasnosti naša spoločnosť nezabezpečuje prevádzku, údržbu a ďalší rozvoj, prevzal to integrátor riešenia a systém je ďalej funkčný.

Integrovaný informačný systém / Prvá Penzijná, s.s. a.s.

TECH -- operačný systém Windows NT, W95, W98; databázový systém DB2 implementácie v C++ a Java; aplikačný server Apache Web Server, Apache Tomcat

V spolupráci s IBM Slovensko sme vyvinuli komplexný systém pre Správu podielových fondov spravovaných spoločnosťou, vrátane oceňovania portfólia fondov. V rokoch 2008- 2009 sme úspešne realizovali technologický upgrade. Od roku 2013 systém nie je v produktívnej prevádzke, slúži ako historický archív zákazníka.

Dátový sklad / Ministerstvo financií SR

TECH -- operačný systém AIX a Windows NT, databázový systém DB2 EE, aplikačný server IBM WebSphere, IBM Visual Warehouse

Jeho úlohou je budovanie dátového skladu Ministerstva financií SR, reporting v Intranet technológii, podpora pre komunikáciu organizácii štátnej správy na základe extranetovských technológií. Subdodávka pre IBM Slovensko.

Centrálny účtovný systém / Železiarne Podbrezová

TECH -- pôvodná architektúra- CORBA, portovaný na J2EE; operačný systém AIX a Windows, databázový systém DB2 EE, aplikačný server IBM WebSphere, biznis logika a web aplikácie v jazyku Java

V spolupráci s IBM Slovensko sme vyvinuli centrálny účtovný systém, ktorý umožňuje replikáciu sprievodných evidencii do centrálnej evidencie dokladov, ich zaúčtovanie do hlavnej knihy na základe číselníkovo definovaných predkontácii s rozsiahlou podporou výkazníctva, a správy DPH. Systém je spoľahlivo prevádzkovaný aj v súčasnosti, v priebehu podpory bol úspešne realizovaný technologický upgrade.

DIS- reporter / Daňové riaditeľstvo SR

TECH -- operačný systém AIX a Windows, databázový systém Informix, implementácia v C++

V spolupráci s Novitech, a.s. sme vyvinuli distribuovaný reportovací systém, ktorým sa realizovalo plošné spúšťanie reportov na distribuovaných databázach daňového informačného systému, ich zber a konsolidácia s vlastným metajazykom pre riadenie procesu zberu, konsolidácie a agregovania. Systém daňovému riaditeľstvu umožnil centralizovaný pohľad na ich distribuované dáta.